« terug naar vorige pagina

Clientenpanel

Cliëntenpanel Huisartsenpraktijk MedZorg 

Uw mening telt!

De zorgverleners binnen huisartsenpraktijk MedZorg vinden contacten met cliënten en de mening van cliënten  belangrijk. Uw ervaringen en wensen over bepaalde zaken zijn belangrijk voor het leveren van goede zorg. Daarom is er binnen huisartsenpraktijk MedZorg  een clientenpanel. 

Waarom een cliëntenpanel?

Door deel te nemen aan het cliëntenpanel kunt u uw mening kenbaar maken en zo mede invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening binnen huisartsenpraktijk MedZorg .

Door het delen van uw ervaringen en wensen wordt een beter beeld gevormd van wat er onder de cliënten leeft. De vergaderingen van het cliëntenpanel worden bijgewoond door een huisarts, apotheker, fysiotherapeut en de praktijkmanager.

Hoe werkt een cliëntenpanel?

Twee keer per jaar komt het cliëntenpanel bijeen voor overleg. Aan de panelleden wordt een korte vraag of stelling  voorgelegd over een veelvoud van onderwerpen. Dit kan de kwaliteit van zorg betreffen, de samenwerking, de informatie, bepaalde voorzieningen, patiëntveiligheid e.d. De reacties worden meegenomen in het beleid van huisartsenpraktijk Medzorg.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met met de praktijkmanager. Wilt u zich ook aanmelden voor dit cliëntenpanel of wilt u zelf een probleem, stelling of verbeterpunt indienen dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt dit doen door een mail te sturen naar de praktijkmanager Petra Nooij pnooij@huisartsenpraktijkmedzorg.nl