« terug naar vorige pagina

PRISMA cursus voor Diabetes

Wat is PRISMA?

PRISMA staat voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement educatie en is een programma speciaal ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die voldoende kennis over diabetes type 2 hebben en zelf aan de slag gaan om de behandeling te verbeteren, zich gezonder voelen en dat complicaties daadwerkelijk worden voorkomen.

Wat houdt de cursus in?

PRISMA is een cursus van totaal zeven uur die, verdeeld over twee dagen, wordt gegeven. De cursus wordt door een koppel van twee trainers gegeven die als hulpverleners werken binnen de GES, bijvoorbeeld een huisarts, praktijkverpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut of diëtist. Zowel pas gediagnosticeerde als ‘ervaren’ patiënten met type 2 diabetes kunnen deelnemen. Een groep bestaat uit maximaal 10 patiënten. Als u uw partner, een familielid of vriend(in) mee wilt brengen naar de bijeenkomsten, dan is hij/zij van harte welkom.

De onderwerpen zijn:

  • Dagdeel 1: mijn eigen verhaal; diabetes mellitus type 2; de behandeling; hyper/hypo; controleren van de glucose; voeding (koolhydraten en gewicht); hoe sta ik er zelf voor op gebied van voeding en beweging.
  • Dagdeel 2: terugblik op deel 1; complicaties en risicofactoren; voeding (vetten); lichaamsbeweging; mijn diabetes-actieplan; terugblik op de brandende vragen.

Data cursus 2022 zijn nog niet bekend

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich bij de huisarts of praktijkondersteuner van praktijk MedZorg, of uw apotheek aanmelden.

Kosten

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Wat gebeurt er na de cursus?

U gaat aan de slag met uw eigen actieplan. Bij vragen kunt u altijd de praktijkverpleegkundige, apotheker, fysiotherapeut en/of diëtiste raadplegen.