« terug naar vorige pagina

Enquête digitaal clientenpanel juli 2021

In juli 2021 is er een enquête gehouden onder de leden van het digitaal cliëntenpanel MedZorg SSGPA.
Wij kunnen ons voorstellen dat u ook nieuwsgierig bent naar de uitslag van de enquête en welke acties er
ondernomen worden naar aanleiding van de uitslag. Hieronder treft u een opsomming van de
belangrijkste bevindingen.

• Er is tevredenheid over de afhandeling van zorg.
• Er is tevredenheid over de gegeven informatie.
• Een klein deel van de mensen stelt de zorgvraag (nog steeds) uit door de coronacrisis.
• Het meeste contact is telefonisch of op locatie.
• Ongeveer de helft van de panelleden maakt gebruik van MijnGezondheid.net (MGn) en/of de
Medgemakapp.
• Een deel van de patiënten maakt geen gebruik van MGn/MedGemak omdat zij liever persoonlijk
contact heeft met de zorgverlener of er nog niet eerder over gehoord heeft.
• Een deel van de panelleden heeft ook een losse opmerking ingevuld en natuurlijk lezen we deze.
In verband met de anonimiteit van de enquête is er geen mogelijkheid om op individuele
reacties te reageren.

Leerpunten/ acties n.a.v. de enquête:
• Patiënten kunnen inmiddels veilig naar de apotheek, huisarts, fysiotherapeut en/of diëtist.
Hiervoor zijn allerlei maatregelen genomen.
• Als u een zorgvraag heeft dan kunt u zonder problemen een afspraak maken (wel alleen nog
telefonisch) bij uw huisarts, fysiotherapeut en/of diëtist.
• Indien u niet naar de locatie wilt komen, overleg dit dan met uw huisarts of zorgverlener, er zijn
misschien geschikte alternatieven voor u.
• Het gebruik van MGn/MedGemak heeft (zeker in deze tijd) veel voordelen voor patiënten. Wij
stimuleren het gebruik hiervan en zullen hier nog meer bekendheid aan geven. Zowel MGn als
de Medgemakapp zijn recentelijk weer uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Indien u
nieuwsgierig bent dan vindt u deze informatie op https://home.mijngezondheid.net/

Zie ook het volledige overzicht van de resultaten in bijlage I.

Wij streven ernaar om twee keer per jaar een aantal vragen of een stelling aan u voor te leggen om
zo onze kwaliteit van zorg en samenwerking met de eerstelijns zorgverleners binnen Alphen aan den
Rijn te toetsen. Indien u ook graag wil deelnemen aan dit digitale cliëntenpanel dan kunt u zich daar
natuurlijk ook voor opgeven, klik dan hier.
Wij hopen dat u tevreden bent over deze terugkoppeling.

 

Bijlage 1