« terug naar vorige pagina

Wat is de PRISMA cursus?

PRISMA staat voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement en is een groepseducatieprogramma speciaal ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2.

Het betreft een cursus van totaal zeven uur die verdeeld over 2 dagdelen wordt gegeven. De cursus wordt door twee van de hulpverleners gegeven die werken in de diabeteszorg: de Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH), de fysiotherapeut, de apotheek, de diëtiste of de huisarts zelf. Zowel pas gediagnosticeerde als ‘ervaren’ patiënten met type 2 diabetes kunnen deelnemen. Een groep bestaat uit maximaal 12 patiënten en hun eventuele partners.

De onderwerpen zijn:

Dagdeel 1: mijn eigen verhaal; diabetes mellitus type 2; de behandeling; hyper/hypo; controleren van de bloedglucose; voeding (koolhydraten en gewicht); hoe sta ik er zelf voor op gebied van voeding en beweging.

Dagdeel 2: terugblik op deel 1; complicaties en risicofactoren; voeding (vetten); lichaamsbeweging; mijn diabetes-actieplan; terugblik op de brandende vragen.

GEZ PRISMA presentatie huisarts

GEZ PRISMA presentatie POH

GEZ PRISMA presentatie diëtiste

GEZ PRISMA presentatie fysiotherapeut