« terug naar vorige pagina

Beroepsgeheim / geheimhoudingsplicht

Hieronder de informatie van  rijksoverheid.nl   betreffende het medisch beroepsgeheim van uw huisarts:

Uw huisarts heeft een geheimhoudingsplicht. Hij/zij mag uw gegevens niet aan anderen geven. Ook niet aan uw partner of kinderen. Dit mag alleen met uw toestemming.

Medische gegevens kinderen en jongeren

Een huisarts mag wel met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers praten over de medische situatie van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts, in overleg met het kind, of hij de ouders inlichtingen geeft. 

Doorbreken geheimhoudingsplicht

De huisarts is soms wettelijk verplicht zijn geheimhoudingsplicht te verbreken en medische informatie te melden. Zo moet hij bepaalde besmettelijke ziekten direct melden aan de GGD. Dat staat in de Wet publieke gezondheid. De meldingsplicht geldt voor infectieziekten zoals malaria, cholera en q-koorts.

Ook mag de huisarts de geheimhouding doorbreken in het geval van kindermishandeling. Meer informatie over het medisch beroepsgeheim en het gebruik van medische gegevens vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming nodig voor inzage medische gegevens via computer

Uw huisarts kan uw medische gegevens aanmelden voor elektronische inzage door andere zorgverleners. Hij moet daarvoor uw toestemming vragen. De zorgverlener registreert uw toestemming in zijn administratie.